Offres d’emploi

Technologue de laboratoire (H/F) – Laboratorium technoloog (M/V)
Service PCR, SEROLOGIE, MANUEL RIA – Dienst PCR, SEROLOGIE, MANUEEL RIA

Poste à pourvoir immédiatement – Job met onmiddellijke ingang
Contrat à durée indéterminée – Contract van onbepaalde duur

 

Pour le service PCR, SEROLOGIE, MANUEL RIA du laboratoire, nous cherchons :
Un(e) technologue de laboratoire : TEMPS PLEIN (38h/semaine) contrat à DURÉE INDETERMINÉE
Vos prestations sont à réaliser dans les différents secteurs. Le travail est varié, manuel et semi-automatisé.

Voor de dienst PCR, SEROLOGIE, MANUEEL RIA zoeken wij: ·
Een laboratorium technoloog: voltijds (38 uur/week) contract van ONBEPAALDE DUUR
Uw werkterrein ligt in de verschillende sectoren. Het werk is gevarieerd, manueel en semi-automatisch.

• Horaires – Werkuren


Les horaires sont compris entre 7h et 21h et sont variables en fonction du secteur. A titre indicatif les horaires actuellement prestés sont: 7h-15h; 7h30-15h30; 10h-18h; 10h30-18h30.
Il y a également un samedi à prester en tournante et à récupérer en fonction des heures prestées (150%).

De werkuren liggen tussen 7 uur en 21 uur en zijn afhankelijk van de sector waarin ze moeten gepresteerd worden.
Bijvoorbeeld volgende werkuren zijn aktueel van toepassing:
7u-15u; 7u30-15h30; 10u-18u; 10u30-18u30.
Eveneens te presteren: een zaterdagwacht in ploegverband. Deze is te recupereren in funktie van het aantal gepresteerde uren (150%)

• Votre profil – Uw profiel


Vous aimez travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe.
Vous êtes organisé et rigoureux.
Vous êtes flexible.
Le respect des règles et des procédures est important pour vous.

U houdt ervan autonoom te werken, maar evenzeer in ploegverband.
U kunt georganiseerd en nauwkeurig werken.
U bent flexiebel
Het respekt voor regels en procedures is belangrijk voor U
Kennis van de franse taal is gewenst

• Nous offrons – Wij bieden


Une rémunération attractive, assortie d’avantages extra-légaux (chèques repas, jours de congés extra-légaux, assurance hospitalisation, assurance de groupe).

Een attractief salaris aangevuld met extra-legale voordelen (maaltijdcheques, extra-legale verlofdagen, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering)

• Diplôme et agrément – Diploma en erkenning


Vous êtes titulaire d’un diplôme visé à l’article 3 de l’AR du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical.
Le titulaire du diplôme de technologue de laboratoire médical doit être également en possession de l’agrément (Visa autorisant l’exercice de la profession de technologue de laboratoire médical octroyé par SPF santé publique).

U bent titularis van een diploma voor het uitoefenen van het beroep van laboratorium technoloog zoals aangegeven in artikel 3 van het KB van 2 juni 1993.
De titularis van het diploma van laboratorium technoloog moet eveneens in het bezit zijn van een erkenning afgeleverd door de Federale overheidsdienst volksgezondheid (visa die het uitoefenen van het beroep van van laboratorium technoloog toelaat)

Contact

Secrétariat de direction

Tél. 02 543 11 33

Postulez pour ce poste !

Envoyez votre candidature
  • Accepted file types: jpeg, jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 40 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.