Alle types van afname moeten duidelijk geïdentificeerd worden

Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht van de patiënt
Naam, adres, RIZIV-nummer en handtekening van de voorschrijver
Datum en uur van de afname
Identificatie van het centrum van afname indien nodig
.